Metsästyskoirien jäljestämiskoe / Blood tracking test for hunting dogs

Kokeen tarkoituksena ja ensisijaisena tehtävänä on arvioida koirankykyä haavoittuneen riistaeläimen järjestyksessä. Kokeessa pyritään mahdollisimman tarkasti jäljittelemään haavoittuneen riistaeläimen käytöstä ja koira-ohjaajaparin toimintaa mahdollisessa tosi tilanteessa. Kokeita järjestetään vain ajalla jolloin lunta ei ole maastossa. Kokeeseen saavat osallistua kaikki metsästyskoirarodut sekä eräät SKL:n erivapaudella osallistumisoikeuden saaneet rodut. Yleisimpänä kokeissa näkyy noutajat, spanielit, mäyräkoirat. Suurimmissa kisoissa palkintopallilta löytyvät usein mäyräkoirat ja noutajat spanieleita useammin.
Mejä - kokeita järjestää niin koirakerhot kuin metsästysseuratkin Koiramäärä on kokeisiin yleensä rajoitettu. Tuomarit arvostelevat usein n. 6 koiraa päivässä. Kokeessa koiria voi olla 3 koiran ilta kokeesta jopa lähes 40 koiran kokeisiin. Tuomaripulasta johtuen on varsinkin voittajaluokkaa ollut viimeaikoina vaikea mahtua mukaan. Toki lajin suosio on taasen nousussa ja lajin harrastajat lisääntyneet. Ilmoittaudu ajoissa kokeisiin ja koe päivän lisäksi sinun on osallistuttava osallistut edellisenä päivänä jälkien tekoon. Usein jälkiä tehdään pareittain yhteensä kaksi kappaletta ja molemmat opastavat toisen jäljen jollekin toiselle koiralle. Maastona kokeissa voi olla avo-kalliosta suoiseen maastoon ja kaikkea mahdollista siltä väliltä mitä suomen luontoon mahtuu ka kokemuksesta voin sanoa että maastoja mahtuu…. Parhaimmassa kokeessa ylitin 5 ojaa jotka olivat niin levitä, että hyppäämään ei päässyt ja kahlatessa vesi oli kainaloita myöten. Toki miellyttävän lisän lajiin antaa hirvikärpäset ja suomen vaihteleva sää sateisesta kovaan helteeseen.

Kokeessa kilpaillaan Avoimessa ja Voittajaluokassa. Voittajaluokkaan koira nousee saavutettuaan Avoimessa luokassa kaksi kappaletta avoimen luokan ensimmäiseen (AVO 1.) palkintoon oikeuttavaa tulosta. Voittajaluokassa saavutettuaan kolme kappaletta voittajaluokan ensimmäiseen (VOI 1.) palkintoon oikeuttavaa tulosta koira saavuttaa järjestysvalio (FIN JVA) arvon. Koetulosten lisäksi koiralla tulee olla vähintään arvosana Hyvä näyttelyssä.


Tarvikkeet ( verta 0.33l, merkkausnauhaa, sieni+naru)
Materials (0,33 l of blood, tape for marking the track, sponge and string)

Kokeessa verijälki tehdään naudan tai hirven verellä riistarikkaaseen maastoon. Jokaiselle koiralle tehdään oma jälki joka kokeen alussa arvotaan. Jälki on piilomerkattu maastoon siten että koiran ohjaaja ei sitä pysty havaitsemaan (merkit usein esim. puun takana kulkusuuntaan nähden)
Jälki vedetään maastoon vetäen perässä sientä johon on kaadettu verta. Jälki on avoimessa luokassa 900 - 1000m pitkä ja vähintään 12 h vanha ja voittajaluokassa jälki on 1200- 1400 m pitkä ja vähintään 18h vanha.
Jäljelle osallistuu kytketty koira (leveäpanta tai valjaat)joka on 6 m järjestysnarussa, koiran ohjaaja, tuomari ja jäljen opas joka on tehnyt ja suunnistanut jäljen metsään edellisenä päivänä.


Ylituomarin puhuttelu kilpailu aamuna
Judge speaks to handlers before the test

Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla ja jälkien arpomisella. Koirien tunnistusmerkinnät (tatuointi / mikrosiru) tarkistetaan. Ennen maastoon lähtöä (joka kokeessa) suoritetaan nk. laukauksensietotesti, jolla tutkitaan mahdollista arkuutta laukauksiin. Jos koira on paukkuarka ei sitä päästetä jäljelle. Laukauksensietotestissä koirat kiinnitetään 6 m jälkinarussa puuhun/tolppaan tuomariryhmittäin (esim. 6 avo-koiraa) ja koiraa ei saa jäättää käskynalaisena odottamaan. Tuomari antaa luvan ja ohjaaja poistuu koiran viereltä. Laukaus ammutaan haulikolla ja vasta tuomarilta luvan saatuaan ohjaajat saavat palata koiran luokse.
Seuraavaksi jokainen lähtee omalla vuorollaan jäljelle.


Laukauksensietotesti
Test for gun sureness


Oppaaseen tutustuminen
Acquainting with the guide

Jäljestämisessä Itse käytän aikuisilla valjaita ja nuorilla leveää pantaa ja leveää nylon hihnaa.
Koiralle ohjaaja osoittaa jäljen alun , joka esittää riistan haavoittumispaikkaa. Maastoon on potkittu 30*30cm alue ja siinä sieneen on kaadettu verta. Jäljen alusta on 10 m selvillä merkeillä merkitty ja tällä matkalla ohjaaja saa ohjata koiraa. Tämän 10 m. osuuden loputtua ohjaaja on minimissään 6 m. jälkinarunpäässä. Loppu jälki on piilomerkitty. Koiran tulisi itsenäisesti seurata jälkeä ja ohjaaja vain seuraa koiraa järjestysnarun päässä.
Ohjaaja ei saa auttaa tai ohjata koiraa kokeen aikana. Tuomari arvostelee ja tekee merkintöjä maastokorttiin koko
järjestystapahtuman ajan - lähdöstä loppuun asti. Hän tekee merkintöjä koiran jäljestämistavasta (maa-ilmavainu), kiinnostuksesta muusta riistasta, jäljeltä poikkeamista, intoa seurata jälkeä, merkitä makauksia, selvittää katkokulma jne….Eri osa-alueet ovat pisteytetty ja kun koira saavuttaa tietyn määrän pisteitä on se oikeutettu palkintoihin 1,2,3. Jos koira poikkeaa jäljeltä pois määrätietoisesti, tuomitaan hukka ja jälki osoitetaan uudestaan. Mikäli koira on kolmesti täytynyt opastaa uudelleen jäljelle koe keskeytetään. Toki usein koira voi oppaan ja tuomarinkin kanssa mennä harjoitusmielessä jäljen loppuun. Samoin koe keskeytetään jos koiralla kuluu liiaksi aikaa. Aikaa mennä jälki läpi (hukkien kanssa kin ) on molemmissa luokissa vain 45 min. Koiraa ei myöskään voida palkita jos se raatelee kaadon (joka yleensä on kani jäljen päässä) tai ei oista riittävää kiinnostusta kaadosta.
Kun koira on suoriutunut osuudestaan tai koe on ko. koiran kodalla ohi purkaa jäljen opas piilomerkit metsästä.
Kaikkien koirien suoriuduttuaan jäljeltä ja jäljen purkamisen jälkeen kokoonnutaan taas kaikki kuuntelemaan tuloksia. Karkeasti tuloksia arvioiden jos koiralla yksi hukka ei mahdollisuuksia 1. palkintoon, kaksi hukkaa ei mahdollisuuksia 2. palkintoon ja kolme hukkaa koe keskeytetään. Toki usein voi olla tuloksena esim. hukaton 2. palkinto eli koiran muuta arvosteltavat ominaisuudet tiputtavat tuloksen pistellä yhtä palkinto palkintosijaa alemmaksi.


Mennään jo!
Let's go!


Lähtö 10 m. avomerkein (erittäin helppo maasto)
Starting point. The handler can see the marks for the first 10 m
(the terrain is very easy)


Näkymä jäljen päällä (jälki piilomerkitty)
Outlook on the track (the marks are concealed)


Opas kääntää pään niin merkit näkyvät, mutta ohjaaja ei niitä näe
The guide sees the marks when he turns his head but the handler can't see them

Vielä on lähdettävä siitä että kaikista koirista ei koskaan tule jäljestävää koiraa tai edes välttävää sellaista ja lähde kokeeseen vasta kun olet kouluttanut koiraasi. Koe ei ole paras mahdollinen koulutustapahtuma. Kuten muissakin opetuksessa ja koulutuksessa on hyvin tehty perusharjoittelu edellytys onnistumiselle. Koiraa on jo nuorena motivoitava veren hajun seuraamiseen. Meillä pennut ovat tekemisissä niin riistan kuin verenkin kanssa jo ennen uusille omistajille pentulaatikosta lähtöään . Muista että jokainen koira on yksilö ja jälkityöskentelyn heikkoudet ka vahvuudet vaihtelevat koirakohtaisesti. Mitä paremmin opit ja osaat lukea koiraasi sitä paremmin osaat suunnitella harjoitukset ja myöskin sitä vähemmän harjoitusketoja todennäköisesti tarvitset. Tärkein on että koira ja ohjaaja löytää välilleen yhteisen sävelen. Suomen maastot ja sääolosuhteet tekevät oman lisänsä tähänkin lajiin.


Saavutaan kaadolle
Coming to the haul
Koiran huomioi kaadon nuuskimalla, nuolemalla tai jopa tuomalla sen ohjaajalle
The dog notices the haul and sniffs or licks it or even brings it to the handler

Mukavia hetkiä metsässä niin hirvikärpästen kuin säänkin arvoilla (sade / helle) ja nauti siitä kun koirasi nauttii työn tekemisestä.

Mejä sanastoa:
Jälkinaru = 6 metriä pitkä naru johon koira on kytketty ja jonka päästä ohjaaja pitää kiinni
Opas = henkilö joka tuntee jäljen ja sen sijainnin maastossa ja tarvittaessa näyttää koiralle jäljen uuden sijainnin ja kertoo tuomarille jäljellä olevat tapahtumat ( katkokulma, kulma, makuu jne.)
Katko(kulma) = Voi-luokassa jäljellä oleva osuus missä ei ole verta
Makaus = Paikka jossa pintamaata on kuorittu pois ja sieneen lisätään verta ja. Koiran tulee osoittaa tämä selvästi esim. pysähtymällä..
Kulma = Jäljellä kulma on 90 asteen suunnanmuutos
Hukka = koira hukkaa jäljen, tai poistuu siltä määrätietoisesti tai ei pysty selvittämään jälkeä teeenpäin vaan joudutaan ohjaamaan uudestaan jäljelle.
Paluujälki = Koira lähtee seuraamaan verijälkeä takaisin tulosuuntaan vaikka on jo sen keraalleen jo jäljestänyt. Paluujälkeä koiran kuljettua 20-40 mkoira palautetaan jäljelle ja tuomitaan virheeksi.
Kaato = Jäljen päässä kuollut kani tai jänis joka on tuore tai pakasteesta sulatettu.
Paukkuarkuus = Koira selvästi pelkää kokeen alussa ammuttavaa laukausta. Tällainen koira ei pääse jäljelle.
Piilomerkki = Jäljen kulun osoittavaa, puuhun tai maastoon sijoitettu tulosuunnasta näkymätön merkki, josta tuomari ja opas pystyvät seuraamaan jäljen tarkkaa kulkua maastossa.


Tyytyväinen suorittaja
The happy performer


Hyvin mennyt koe (palkinto)
Well done (the prize)

Briefly in English

The meaning of the test is to evaluate a dog's ability to track wounded game. The test tries to imitate the behavior of a wounded animal. The tests are arranged in spring, summer and autumn when there isn't snow. All hunting dog breeds have the right to participate. The most common breeds in the tests are retrievers, spaniels and dachshunds.

The amount of dogs in a test varies, it can be between 3 and 40 depending on the size of the test. One judge judges about 6 dogs. All participants have to make the tracks the day before the tests. On the test day you also have to be as a guide for the judge on the track you have made. The terrain varies and can be anything from rock to swamp. Once I had to go over five dikes and all were so broad that it was impossible to jump over them and the were also deep, I was in the water up to my armpits. Also the weather can be anything from rain to sunshine. There are two classes: open and winner. When a dog achieves two first prizes in open class it gets the right to compete in winner class.
Depending on the amount of points the dog gets it can achieve first, second or third prize or no result at all. When a dog gets three first prizes in winner class it gets the champion title. In addition to test results the dog has to have got at least "Good" in a show.

The track is made using blood of a cow or elk in a terrain where naturally is found a lot of game. Track is made with a sponge on which has been poured blood. In open class the track is 900 - 1200 m and at least 12 h old. In winner class the track is 1200 - 1400 m and at least 18 h old.

The tracks for each dog are drawn out of the hat before the test begins. After that the dog's gun sureness is tested. The handlers leave the dogs and one shot is made with a shotgun. After that the handlers return to their dogs. If a dog is gun shy it isn't allowed to go on with the test.

The tracking dog is wearing harness or a broad collar and it has to be on a leash that is 6 m long. The dog and handler are followed by the judge and the guide who has made the track. The handler shows the dog the wound bed where the track begins. It is meant to imitate the place where game has been shot. There is a 30 x 30 cm area tramped and there has been poured blood. The first 10 m has been marked clearly and the handler is allowed to handle the dog. The rest of the track is marked so that the handler doesn't know where the track goes. The dog should work independently the handler just following it at least 6 m behind the dog. The judge observes dog's working, is it interested in other game, does it mark the wound beds, how well it follows the track and the turns etc. He gives the dog points that define the result the dog gets. If the dog loses the track three times three times so that it has to be guided back or it spends too much time it is disqualified. The maximum time in both classes is 45 min. In the end of the track is the game (usually a rabbit) and the dog isn't allowed to tear it.

After all dogs have finished their work everybody gather round the judge to listen to his comments and the results of the dogs. Usually if the dog has lost the track once it can't get a first prize and if twice then it can't get a second prize.

© CurlyCo kennel / Sari Vottonen